4 วิธีดูแลปั๊มน้ำ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

4 วิธีดูแลปั๊มน้ำ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

4 วิธีดูแลปั๊มบ้าน เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

1. ตรวจเช็ค/เติมลมทุก 3-6 เดือน

ถังแรงดันปั๊มน้ำ เป็นตัวช่วยในการรักษาแรงดันน้ำให้คงที่และช่วยหน่วงระยะเวลาการทำงานของตัวปั๊ม ในปั๊มอัตโนมัติรุ่นที่มีถังแรงดัน เช่น ปั๊มกรุนด์ฟอสรุ่น CMB-PT และ SCALA2 เมื่อเราใช้งานไประยะหนึ่ง ลมในถังย่อมอ่อนลง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดและทำงานของตัวปั๊ม เราจึงควรตรวจเช็คและเติมลม เพื่อให้แรงดันลมอยู่ในค่ามาตรฐานที่โรงงานกำหนดไว้ค่ะ (โดยปั๊มแต่ละรุ่นจะมีค่าลมในถังแรงดันที่แตกต่างกัน ควรอ่านเพิ่มเติมในคู่มือหรือสอบถามกับพนักงานขายโดยตรง)

 

2. หมั่นสังเกต/ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม

คอยหมั่นสังเกตเสียงการทำงานของตัวปั๊ม หากพบเสียงการทำงานดังผิดปกติ หรือปั๊มมีการทำงานเองในขณะที่ไม่มีการใช้น้ำ ควรปรึกษาทีมช่างเพื่อแก้ไขอาการค่ะ

รวมไปถึงถังเก็บน้ำ ควรหมั่นเช็คระดับน้ำในถัง ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันปั๊ม Dry-run ในกรณีที่ปั๊มไม่มีระบบป้องกัน (ระดับน้ำในถังไม่ควรต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของถัง) และในถังไม่ควรมีเศษใบไม้/หิน/ทรายต่างๆ เนื่องจากเศษเหล่านี้อาจเข้าไปขัดในใบพัด ทำให้ปั๊มมีปัญหาได้ค่ะ

3. หมั่นตรวจเช็คจุดน้ำรั่วซึมต่างๆ

การที่มีน้ำรั่วซึมในจุดต่างๆ จะส่งผลให้ปั๊ม start การทำงานเป็นจังหวะ หรืออาจทำงานไม่หยุด ทำให้มอเตอร์ร้อนจนไหม้ได้ (หากปั๊มไม่มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม) จึงควรหมั่นตรวจเช็คจุดรั่วซึม โดยเฉพาะตามหัวสุขภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงควรปิดจุดใช้น้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานค่ะ

4. กด stop หรือดึงปลั๊กปั๊มน้ำ หากไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลานาน

หากไม่อยู่บ้านนานหลายวัน สิ่งที่ควรทำคือการกด stop ปั๊มไว้ (ในกรณีที่ปั๊มสามารถกดได้ เช่น Scala1, Scala2) หากปั๊มทั่วไป ควรดึงปลั๊กออก เพื่อป้องกันปั๊มทำงานต่อเนื่อง ในกรณีที่มีน้ำรั่ว หรือท่อแตก ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านค่ะ

 

และนี่ก็คือ 4 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้ยืดอายุให้ปั๊มน้ำอยู่กับเราไปนานๆ อย่าลืมหมั่นตรวจเช็ค และรีบแก้ไขปัญหาที่พบกันนะคะ