CSR

CSR

โดยทาง บริษัท โปรปั๊มส์ เกรท คอนฟิเกอร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำแบรนด์ชั้นนำของโลก ขอแสดงความห่วงใยต่อ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นและหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและบุคลากรทุกคน