NBG/NKG


เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสใบพัดเดียวรุ่น NBG/NKG
 

 

 

 

ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

เครื่องสูบน้ำแบบแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอสถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพสูงใช้งานได้ในระยะยาว เหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับการใช้งานที่หลากหลายประเภท ได้แก่ กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบสูบจ่ายน้ำทั่วไป
ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ ระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ รวมไปถึงระบบดับเพลิง

 

 

Wide Range of Application

วัสดุและเครื่องสูบน้ำออกแบบและผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO

เครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอสทุกรุ่น ครอบคลุมทุกการใช้งาน
การใช้งานจะประกอบ แบบ close-coupled และ long-coupled โดยทั้งหมดนี้ผลิต
ภายใต้มาตรฐาน ISO2858

เครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอสคือ คำตอบสำหรับการสูบน้ำ
ในอนาคตให้แก่ท่าน โดยอาศัยความรู้หลักการพื้นฐานทางด้านทฤษฎี และข้อได้
เปรียบของการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน จึงทำให้เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสถูกผลิต
ขึ้นมาจากการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้มาตรฐานรวมทั้งโครงสร้างภายนอกที่
แข็งแกร่งแต่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน จึงตอบทุกการใช้งานของผู้ใช้ และสะดวกต่อ
การดูแลรักษา

 

ข้อมูลทางเทคนิค NBG Close-coupled

อัตราการไหล (สูงสุด)              :  1,000 ลบ.ม./ชม.
แรงดัน (สูงสุด)                         :  100 เมตร
อุณหภูมิน้ำ                                :  0 ํC ถึง +120 ํC

 

ข้อมูลทางเทคนิค NKG Long-coupled

อัตราการไหล (สูงสุด)              :  2,000 ลบ.ม./ชม.
แรงดัน (สูงสุด)                         :  200 เมตร
อุณหภูมิน้ำ                                :  0 ํC ถึง +120 ํC

 

กราฟแสดงประสิทธิภาพ

 

 

คุณลักษณะเด่นของเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส รุ่น NBG/NKG

 1. ใช้ O-ring กันรั่วแทนประเก็น ทำให้ถอดประกอบง่าย
 2. ระยะห่างระหว่างคอใบพัดกับเรือนปั๊มน้อยทำให้ประสิทธิภาพและค่าความสามารถทางดูดดีขึ้น
 3. มีครีบเสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานเครื่องสูบน้ำ
 4. เรือนปั๊มออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ และมีพื้นผิวเรียบลื่น

 

แนวทางแห่งการประหยัดพลังงาน

LCC เป็นแนวทางที่สามารถใช้ในการลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมหาศาล
กรุนด์ฟอสเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำที่นำเสนอแนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับเครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอส ท่านสามารถเลือกมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง (IE3) ซึ่งจะทำให้เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสมีประสิทธิภาพในการประหยัด
พลังงานสูงขึ้น

สำหรับปัจจัยอื่นๆในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้แก่ การใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง
การพัฒนาและปรับปรุง Hydraulic และการออกแบบใบพัด (impeller) รวมถึงการใช้
มอเตอร์ปรับความเร็วรอบได้ในตัวรอบของกระแสไฟฟ้าซึ่งได้ถูกนำมารวมในการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน Life Cycle Cost (LCC) ด้วย

มอเตอร์

มอเตอร์ สำหรับเครื่องสูบน้ำรุ่น NBG/NKG มีให้เลือกหลากหลาย
โดยมีโครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กำลังไฟที่จ่าย สภาพแวดล้อมขณะที่
เครื่องสูบน้ำทำงาน หรือ ของเหลวที่สูบ

 • ระบบกำลังไฟฟ้าที่จ่ายจะแปรเปลี่ยนไปตาม ความถี่ แรงดัน
  ไฟฟ้าและระบบป้องกันทางไฟฟ้า
 • ในบางครั้งสภาพแวดล้อมการใช้งานอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
  หรืออาจมีอากาสที่ร้อนจัด หรือมีความชื้นสูง ที่สภาวะที่พิเศษเหล่านี้
  สามารถเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ดีได้
 • ของเหลวที่สูบ สามารถเลือกใช้มอเตอร์ชนิดพิเศษที่ตรงตาม
  ความต้องการ เช่น การใช้งานสำหรับของเหลวที่มีความหนืด
  หรือความหนาแน่นมาก/น้อย อาจจะต้องการขนาดของมอเตอร์
  มากกว่าพิกัดกำลังปกติ หรือมอเตอร์ที่ทดสอบแล้วว่ากันระเบิดได้

Shaft Seals

กรุนด์ฟอสมี shaft seal ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของเหลว
ที่แตกต่างกัน อุณหภูมิของของเหลวและแรงดันที่แตกต่างกัน
Shaft seal ทั้งหมดของกรุนด์ฟอสได้มาตรฐาน EN12 756.
เครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอสสามารถใช้
งานกับของเหลวที่อุณหภูมิสูงถึง 140 ํ C โดยไม่ต้องให้ความเย็น
แก่ seal กรุนด์ฟอสมีวัสดุที่ใช้ทำ seal face มากมาย และมีความ
แตกต่างของแผ่นยางที่นำมาเป็นวัสดุซึ่งจะมีให้ใช้ทุกช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ 0 ถึง 140 ํ C เช่นเดียวกับ shaffing box ที่สามารถใช้ได้
กับของเหลวหลายประเภท

วัสดุของเครื่องสูบน้ำ

มาตรฐานของเครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอส
ใบพัดจะทำด้วนบรอนซ์ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกใบพัดให้
เป็นแบบเหล็กหล่อ หรือแบบสแตนเลสได้อีกด้วย ใบพัดได้ถูกพัฒนา
ปรับปรุงในเรื่องของการทนความกัดกร่อน เมื่อต้องสูบของเหลวที่มี
ฤทธิ์ในการกัดกร่อน สำหรับน้ำที่มีน้ำเกลือเป็นส่วนผสม เช่น น้ำกร่อย
หรือน้ำทะเล หรือน้ำที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนอื่นๆ นอกจากนี้ตัวเรือน
ของเครื่องสูบน้ำ ทางกรุนด์ฟอสมีให้เลือกทั้งแบบเหล็กหล่อ และแบบ
สแตนเลส การเปลี่ยนแหวนกันสึก สามารถทำได้โดยง่าย โดยเรามีแหวน
กันสึกที่เนื้อวัสดุแตกต่างกันไปตามความต้องการการใช้งานของท่าน

อุปกรณ์เสริมของเครื่องสูบน้ำ

ท่านสามารถระบุเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสให้ตรงกับการใช้งานและสามารถ
สั่งสีของเครื่องสูบน้ำได้ตามต้องการ หน้าแปลนมีให้เลือกหลายแบบ
ลักษณะการประกอบกับมอเตอร์มีทั้งแบบมาตรฐาน และแบบ spacer
coupling เรารับประกันว่าเราสามารถจัดหาเครื่องสูบน้ำให้ท่านได้
ตามต้องการ

ราคา : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02-494-3855

 

 

Selecting the right SOLUTION

ง่ายต่อการบำรุงรักษาและคุ้มค่า

เครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบมา
ให้ระบบดึงจากด้านหลัง (Back-Pull-Out) ซึ่งระบบนี้จะทำให้การดูแลบำรุง
รักษาเป็นเรื่องง่ายและลดต้นทุน เครื่องสูบน้ำทั้ง 2 รุ่น คือ NBG และ NKG
สามารถถอดใบพัดได้โดยไม่ต้องรื้อเรือนตัวสูบน้ำ และงานท่อน้ำต่างๆให้ยุ่งยาก

สำหรับรุ่น NBG (close-coupled) มอเตอร์และใบพัดสามารถเคลื่อนย้ายได้
เหมือนกับว่าเป็นชิ้นเดียวกัน โดยไม่ต้องถอดรื้อเครื่องสูบน้ำ สำหรับรุ่น NKG
(Long-coupled) สามารถใช้ spacer coupling ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สะดวกในการ
ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเพราะจะมีพื้นที่เหลือสำหรับถอดใบพัดและแกนเพลา
ของเครื่องสูบน้ำช่วยในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกลับคืนโดยไม่ต้อง Re-alignment

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

ก้าวต่อก้าวของการควบคุมคุณภาพเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสมีชื่อเสียงด้านคุณภาพสูง
และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เรามุ่งเน้นคุณภาพในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain)
ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบไปจนที่กระบวนการจัดส่ง และการบริการเครื่องสูบน้ำ
แนวนอน (end-suction) ของกรุนด์ฟอส ผลิตและผ่านการทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ถึงความตั้งใจ และพิถีพิถันในทุกๆ
รายละเอียด เพราะก่อนที่เราจะส่งสินค้าไปยังมือของลูกค้า เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส
จะต้องได้รับฃการทดสอบจากโรงงานก่อนทุกครั้ง โดยจะมีการทดสอบด้านเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง และการทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ ของเครื่องสูบน้ำ


 

ราคา : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @propumps
โทร : 02-494-3855

 

ดาว์นโหลดโบรชัวร์ : NBG NKG

 

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมอื่นๆ :

CR , CM/CME , Hydro Multi-E