Fertilizers

ผู้ผลิตปุ๋ยจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านหนึ่งและการเพิ่มเวลาทำงานและผลผลิต ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ และบริการของ Alfa Laval ช่วยให้ผู้ผลิตปุ๋ยสามารถเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จลุล่วง

ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมปุ๋ย

การเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตปุ๋ยในปัจจุบัน Alfa Laval สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดปัญหาการปนเปื้อนและการกัดกร่อน และนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการอื่นๆ ของโรงงาน

ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่หลากหลายของ Alfa Laval ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไป การประหยัดพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสามารถเป็นจริงได้ได้ด้วยการเกิดจากการไหลแบบcounter-current ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้อุณหภูมิระหว่างของเหลวร้อนและเย็นแตกต่างกันเพียง 2 °C

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Alfa Laval Packinox ผสานรวมความสามารถในการทนต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง พร้อมข้อดีด้านขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้เหมาะสำหรับการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่หรือการนำไปใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อนในจุดที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

เครื่องคัดแยกความเร็วสูงที่ทำความสะอาดตัวเองได้ของ Alfa Laval สามารถจัดการกับของเหลวที่ปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและเวลาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการแยกแร่ฟอสเฟตอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องปั่นเหวี่ยงดีแคนเตอร์ของ Alfa Laval จะแยกวัสดุที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวในสารละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ของแข็งกลายเป็นของแห้งป่นที่ง่ายต่อการกำจัดทิ้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Alfa Laval Olmi ประกอบด้วยอุปกรณ์แรงดันสูงสำหรับยูเรีย
การสังเคราะห์รวมทั้งระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น หม้อต้มน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัดที่นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และเครื่องทำความเย็นก๊าซสำหรับกระบวนการที่ต้องการอุณหภูมิสูงและความดันสูงสำหรับการผลิตปุ๋ย ตัวอย่างเช่น เครื่องทำความเย็นก๊าซในกระบวนการของเราสามารถรองรับแรงดันได้มากถึง 200 บาร์ทางด้านกระบวนการ (140 บาร์ทางด้านไอน้ำ) และอุณหภูมิทางเข้าของก๊าซสูงถึง 1,000 °C

RelatedProducts

The ultra-compact Alfa Laval GL product line ensures maximum heat transfer and efficiency in asymmetric gas applications.
Alfa Laval GLX gas-to-liquid heat exchangers are a flexible solution that maximize efficiency while minimizing pressure drop with gas media.
Alfa Laval Industrial semi-welded line is used when gaskets are not suitable for one of the process media.
Alfa Laval Industrial line is an extremely wide product range that is used in all types of industries. The number of sizes, plate and gasket materials and available options are enormous.