8. Repair สินค้าที่เราจำหน่ายนั้นต้องใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะทางจากวิศวะผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นต้องมีการประเมินอาการหรือความเสียหายเบื้องต้น เพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบว่าสินค้าสามารถซ่อมได้หรือไม่
Domestic Building Segment

Domestic Building Segment

ในส่วนของปั้มบ้านพักหรืออาคารขนาดเล็ก (DBS) เราจะให้คำปรึกษาการเลือกใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำที่เหมาะสมก่อนการจัดจำหน่าย  สำหรับบ้านที่พักอาศัยหรืออาคารขนาดเล็กทุกลักษณะการใช้งาน โดยเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปั๊มน้ำที่มีประสบการณ์หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และออกแบบ คำนวนเพื่อเลือกปั๊มได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน แต่ละประเภทการใช้งาน สินค้าที่เรานำเข้าและจำหน่ายเป็นแบรนด์ชั้นนำ เช่น Grundfos ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทปั๊มน้ำที่ดี มีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน ทันสมัย รวมทั้งปลอดภัยตามมาตฐานปั้มน้ำ จากทวีปยุโรป  
Commercial Building Segment

Commercial Building Segment

โดยในงานด้าน (CBS) อาคารสูง อาคารสาธารณะ อาทิเช่น อาคารของโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน อาคารบริการทางการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ และอื่นๆ โดยให้บริการจำหน่ายปั๊มน้ำในระบบต่างๆ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Fire pumps, Booster pump, Transfer pump, Waste water pump หรือ ปั๊มในระบบปรับอากาศ Chiller/Condenser pump โดยรองรับการใช้งานทั้งอาคารขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บริษัทยังให้บริการเริ่มตั้งแต่ เจ้าของโครงการ
Industrial Segment

Industrial Segment

สำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial) ทางเรามีความเชี่ยวชาญสำหรับปั๊มในกระบวนการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้น้ำ หรือของไหลรูปแบบอื่นๆ ให้การตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมาเชื่อถือได้ โดยเน้น Cost of Ownership เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ท่านจะได้ใช้สินค้าค้าที่มีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน และทัดสมัย ทั้งยังแก้ปัญหา ด้วยการลดค่าใช้จ่ายกรณี Break down maintenance ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน มีขั้นตอนในการ Preventive maintenance ที่น่าเชื่อถือ