Jockey Pump คืออะไร

Jockey Pump คืออะไร

Jockey Pump

Jockey pump คือ ปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง ซึ่งมีการทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันในระบบตกจนถึงจุดที่ปั๊มดับเพลิงต้องทำงาน

ปั๊มน้ำที่ใช้เป็น Jockey pump จะเป็นปั๊มประเภทใดก็ได้ ที่มีความสามารถในการสร้างแรงดันได้สูงกว่าปั๊มดับเพลิงและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะนิยมใช้ปั๊มอยู่ 2 ประเภทในการใช้งานเป็น Jockey pump ได้แก่ ประเภท Multistage Centrifugal Pump ทั้งแบบ Vertical หรือ Submersible และ ประเภท Regenerative Turbine Pump โดยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป

Vertical Multistage Pump
Vertical Multistage Pump
Submersible Multistage Pump
Submersible Multistage Pump
Regenerative Turbine Pump
Regenerative Turbine Pump

การติดตั้ง Jockey pump ในระบบดับเพลิง ควรมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ดังนี้

  1. Jockey pump controller
  2. Safety valve / Pressure Relief valve
  3. Pressure gauge
  4. OS&Y Gate valve
  5. Check Valve
  6. Foot valve (ในกรณีที่ระดับน้ำต่ำกว่าตัวปั๊ม)

Jockey Pump จึงมีความสำคัญมากในระบบดับเพลิงตามที่ได้กล่าวมา

 

ขอขอบคุณรูปภาพ regenerative turbine pump จาก www.magnatexpumps.com