งานติดตั้ง Fire Pump – Peerless

งานติดตั้ง Fire Pump – Peerless

งานติดตั้ง Fire Pump – Peerless

ผลงานการติดตั้งและการ Test run Fire Pump

ตัว Fire Pump(ปั๊มน้ำดับเพลิง) จาก Peerless Pump
พร้อมชุดเครื่องยนต์ดีเซลจาก CLARKE และถังเชื้อเพลิงขนาด 1200 ลิตร
และ Jockey Pump(ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน) จาก Grundfos
พร้อมตั้งค่าตู้ Controller ตัว Fire Pump และ Jockey Pump
โดยทีมช่างมืออาชีพจาก Propumps ค่ะ